Biobränsle

virkeiskogBioenergi är koldioxidneutrala bränslen som hämtas från växtriket. Att biobränslen är koldioxidneutrala betyder att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till växthuseffekten, till skillnad från de fossila bränslena som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år.

pelletsihand

I Sverige har vi gott om skog, så mycket av vår bioenergi kommer från flis, bark och spån, men även från grenar, toppar och andra rester som blir över när man avverkar skog. Förbränning av biobränsle tillför alltså inte atmosfären extra koldioxid, vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena. Det innebär att eldning med biobränsle inte påverkar växthuseffekten och bidrar därmed inte till en onaturlig uppvärmning av jordklotet.

PoI webb141208 vedosol ver1

Värmekälla med ved eller pellets

En panna där du kan välja att elda med ved eller pellets om du t.ex inte är hemma under en period kombinerad med solvärme blir en smidig lösning.

Under sommarhalvåret behöver du normalt inte elda, då värmer solen upp tappvarmvattnet och under vintern kan du välja mellan pellets och ved.

Hör av dig så kan vi prata igenom vad som skulle passa dig bäst.