Energioptimering

Vad är effekt, energi och energikvalité och vad är det du betalar för? Vi reder ut begreppen och hjälper dig tjäna mer pengar samtidigt som du gör en god gärning för miljön. Det gäller all el-kraft, värme, kyla, luft, ljus och omtanke.

Jakobsdal PI ÅV site ver1

Energioptimering innebär att man använder rätt energibärare på rätt plats och att man har klart för sig vad som är distribution, lagring och tillverkning av kraft, värme och kyla.

Det innebär också att man använder den energi man har när den behövs och till rätt mängd.

Optimering kan göras mha design och dimensionering av system för återvinning av värmeenergi från t.ex. kylsystem. Projektering med energilagring och integrering kan göras i både befintliga och nya system. Systemen kan t.ex. ersätta eluppvärmning av luft och/eller tappvarmvatten. På befintliga kylsystem med 100KW kyleffekt kan man oftast räkna hem investeringen på kortare tid än tre år. Besparingen blir i både pengar och miljö.

 

Design av system för värmeväxling och styrning, både för distribution av värme och kyla.

 

Reglera och styr.

Det innebär först att man använder sig av vad man har så bra som möjligt. Skruvar in och justerar på utrustning. Reglera sina börvärden så nära önskat värde eller styra sina system att slå av och på när de behövs. Det är ofta en god investering att reglera och styra sina apparater bättre. Detta kan vi gå igenom i din fabrik, verkstad eller byggnad.

Elmotorer.

Vi förbättrar, projekterar, byter ut och genomför förbättring av utrustning. Elmotorer står för en stor del av elektriciteten och har som service som luft och vätsketransport eller tillverkning mekaniskt eller i process. Dessa system har kanske funnits på plats länge? Fungerar de som de skall?

Tryckluft och hydralik.

tryckluft

Luft och olja vid högt tryck utför någon form av arbete. Laststyrning, tomgångslast och distribution till förbrukaren av luften är nästan alltid en källa möjlig till förbättring.

Ett litet lufthål på ½ cm2 vid 7 bars tryck ger en årlig kostnad på 10 000:- i form av onödigt använd kompressor kraft.

 

 

Luften vi andas.

VP princip

Till rätt kvalité (mängd ersatt luft) och till rätt temperatur. Luften är viktig. Den används både för att förse oss med ny frisk beroende på vad lokalen används till, och till distribution av värme/kyla. Detta kan vi hjälpa dig med. Ventilation av större lokaler där montering eller bearbetning utförs, kan vara uppvärmda av både vatten och luft.

Rätt använd värmepump i sig själv eller i kombination med fjärrvärme/bienergi, kan vara lösningen.

 

 

Ljus.

led

Branschen för belysning och armatur är i snabb förändring. Lågenergilampor och ännu lägre energilampor – LED, ger oss nya begreppoch nya möjligheter att förbättra. Vi bor där vi bor på jordklotet och den mörkare delen av året har vi inte solljus. Närvarostyrning och ”skymningstyrning” borde ingå som en naturlig del av belysningen.