Solenergi

Solen är en av de viktigaste grunderna för vår existens.

Solen strålar på oss och omvandlas till värme-energi direkt där den absorberas eller via kemisk energi och fotosyntesen till lagrad energi i växtriket. Enklast och klokast gör vi inte av med mer energi än vad vi behöver genom så vettig användning som möjligt och att vara aktsamma om energin.

sol i händer

Solutrustningen blir effektivare och billigare och ny teknik är att förvänta sig, men om var och en av oss använde mer solenergi idag skulle användandet av lagrad energi minska.

Och att använda ren solenergi nu och samtidigt spara lagringsbar energi (ved, pellets, olja, biogas) så har man ju löst energi-problemet med att lagra solenergi långsiktigt!

 

Vill du veta mer?

Sol-värme

Sol-el

Solenergi-lagring