Stöd till solceller

200 miljoner kronor till installation av solceller

Energimyndigheten har beslutat att fördela 200 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

Under perioden 2009 till och med 2017 har Energimyndigheten fördelat 1,4 miljarder kronor till länsstyrelserna. Nu fördelas ytterligare 200 miljoner kronor. Fördelningen baseras på inkomna men ej beviljade ansökningar per län. 2018 planerar Energimyndigheten att fördela ytterligare 200 miljoner kronor per tillfäll i april, juni och samt tre fördelningar om cirka 100 miljoner kronor per tillfälle under hösten.

4-4-1

– Det är ett fortsatt högt tryck på ansökningar och många får vänta länge på att få ett beviljat stöd. Nu har ytterligare medel skjutits till för 2018 som ska minska på trycket och ge länsstyrelserna förutsättningar att kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt och göra ansökningstiden i landet kortare, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Fakta om stödet för installation av solceller

Stödet för installation av solceller ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Ansökan om stöd för solceller lämnas till länsstyrelserna via en blankett eller via Boverkets portal.

Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är 30 procent av kostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Ovanstående är hämtat i Mars 2019 och , från energimyndighetens hemsida. Läs mer på:

Energimyndigheten.se