Solel – Hur mycket energi får du ut?

Hur mycket energi får du ut?

Jo, en rad faktorer påverkar men nånstans mellan 800 till 1000kWh per installerad kW. Märk dock att detta är brutto. För att få fram nyttjandebar energi / netto behöver du räkna med övrig utrustning fram t.o.m. det att du använder energin, alltså kablage, växelriktare etc. En god tumregel är ett tapp på ca 5%  där växelriktaren tar mest.

MSE_Spevan_Ana___integrirana1

Nedanstående ger lite saker att tänka på när du vill optimera din solcellsinstsallation:

  • Hur mycket strålar solen där du bor, klicka här för länk till SMHI.s klimatdata. Lägg märke till att man, tvärtemot vad många tror fortfarande får ut effekt upp till 50% vid molnighet.
  • Är det risk för att det blir snötäckning på dina celler och vad kan du göra åt det? Lättillgängligt så att du kan borsta av? Installatinsvinkel så att snön glider av? Märk att här är det en fråga om balans mellan verkningsgrad och att snön trillar av och även att brantare vinkel ger mer effekt på höst och vår.
  • Nedsmutsning, tänk även här på tillgänglighet för rengöring etc.
  • Solcellernas lutning. Beror lite på var man bor och därmed från vilken vinkel solen strålar. 30 till 60 grader mot horisontellt brukar vara bäst.
  • Skuggning från träd, byggnader flaggstänger etc.
  • Varifrån kommer solen? Mot söder är naturligtvis bästa riktning men inom vinkeln sydost till sydväst bör man ligga. Som exempel på felriktning kan man säga att vid montage mot rent väst eller ost så tappar man ca 25%.
  • Anläggningens verkningsgrad, där växelriktaren är en viktig påverkansfaktor med upp till 5% förlust.

2-4-1

Här kan du läsa om stöd till solceller