Vad ger det

Några tänkbara förbättringsområden kan vara:

 

  • Minskning av tomgångsförbrukning / stäng av
  • Reglera och styr utrustningen effektivare
  • Ta vara på spillvärme, värmeväxla
  • Utbilda personal / ändra invanda beteenden
  • Dokumentation, handledning, checklistor
  • Frekvensstyrning av elmotorer
  • Anpassning av fläktar och pumpar till rådande belastning
  • Energieffektiv belysning
  • Ventilations och lokaluppvärmning
  • Kompressorer, tryckluft – läcksökning, tätning, belastnings-optimering

 

Energioptimering kostar inget, det är bara olika lång återbetalningstid.

 

 
Tillbaka till föregående sida