Bidrag till genomgång

Idag kan man söka bidrag för genomgång och kartläggning av energianvändningen.
Energimyndigheten har en ”kartläggningscheck” på hälften av kostnaden upp till 30-tusen kronor.

Denna bör man använda, och vi hjälper till med detta innan ett arbete startas. Man kan söka checken fram till 2014.

 

 

 

 

 

Tillbaka till föregående sida