Energikartläggning

Om energikartläggning

En energikartläggning ska vara ett beslutsunderlag för att optimera företagets energianvändning. Kartläggningen ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet, byggnaderna, interna transporter med mera. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen och vilka kostnaderna är för energi. Du får också förslag på hur du kan energieffektivisera processer och hjälputrustning.

En energikartläggning görs för att minska ditt företags fasta och löpande energikostnader.
Energipriserna i Sverige har varit låga i jämförelse med andra länder. Under de senaste åren har de dock ökat och det ser ut att fortsätta. För att svenska små och medelstora företag ska kunna sol i händervara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden krävs det att energikostnaderna minskar. En energikartläggning som resulterar i energieffektivisering är ett bra sätt att förbättra konkurrenskraften för ditt företag samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

Ovanstående är klippt från energimyndighetens hemsida.

Alla företag borde kartlägga sin energianvändning.

Vi hjälper dig med en kartläggning och presenterar vad du kan vinna med olika alternativ. Dina önskemål väver vi ihop med vår kunskap och erfarenhet. Man kan generellt räkna med åtminstone 25% minskning av energiförbrukningen efter optimering av energianvändningen.

Är en plan redan gjord (?), låt oss följa upp och revidera den.
Vi vill gärna se goda idéer genomförda och bli till verklighet. Det är vi bra på!

Energikartläggningen svarar bl.a. på frågor som hur mycket energi som används, och framförallt listar den lämpliga åtgärder efter investeringsstorlek eller återbetalningstid. Det viktigaste med arbetet med energikartläggningen  är dock att komma igång. Det går bra att göra grova uppskattningar i början men oftast behövs mätningar för att bli klar på situationen.

Vi genomför också de mätningar av el, temperaturer, flöden, mm. som behövs.

Vill du veta mer?

Vad vi går igenom

Vad ger det

Bidrag till genomgång