Solel

Med solpaneler eller solceller menar man solenergi i elektrisk form. Elektricitet är svårt att lagra och samtidigt behålla dess höga energivärde och dess förmåga att uträtta nyttigt arbetSolpanelere. Det finns massor av maskiner och motorer man kan driva med el.

När man väl lyckats göra el, gör man bäst en god gärning att använda den till just detta, själv eller när man tillverkat för mycket, sälja den till andra.

Alltså se till att kunna leverera ut den till nätet under sommartid och köpa tillbaks när man behöver under vintertid. Dilemmat f.n. är att man måste se till att ens elleverantör köper och säljer till samma pris

Kostnaden på solpaneler förändrar sig idag i takt med att fler enheter tillverkas och intresset för att investera ökas samtidigt som teknisk utveckling går framåt.

Vi kan ge dig råd och projektera eller leverera en anläggning för eltillverkning.

Foto: Ny teknik