Solvärme

Solvärme

Med solvärme menar man vattenburen värme.

Solfångaren placeras bäst i SV-S-SO-läge med 30-60 graders lutning.

Solvärme sköter sig själv och sparar energi!

Solvärmen har funnits länge, är idag långt utvecklad och har en hög verkningsgrad.

Återbetalningstiden är rimlig, i storleksordningen 3-7 år och man gör en mycket god sak för miljön!

För normalförbrukande villa spar man c:a 5000 KWh per år med rätt dimensionerat system eller c:a 20% av årsförbrukningen. På villor och privat boende är begränsningen oftast takytan. Kombinera gärna med ved/flis -energi.

PoI webb141208 vedosol ver1

Solvärme lämpar sig bra både för privat och kommersiellt bruk.

I industriell verksamhet rekommenderar vi:

Att man först kartlägger energibalansen och behoven, genomför effektiviseringar och som kronan på verket, anlägger solvärme. Viktigt är kunna bruka energin på lämpligt sätt. Några ypperliga exempel skulle kunna vara:

  • varmvatten
  • processvärme
  • uppvärmning av luft/värmesystem.

Har man sen mycket takyta, ja då finns det inget att tveka på.

Om ovanstående passar in på dig – så hör av dig, du har förutsättningar för en riktigt bra investering. Både för dig, din ekonomi, ditt företag och inte minst för vår planets skull.